Αποτελέσματα Έργου

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η κοινωνία μας γερνάει με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς σε σχέση με παλιότερα. Στις ανεπτυγμένες χώρες το ποσοστό των ατόμων με ηλικία άνω των 65 ετών αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050. Η διαρκής γήρανση του πληθυσμού θα αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες των ατόμων αυτών για ιατρική φροντίδα εφόσον οι ηλικιωμένοι γίνονται περισσότερο ευάλωτοι σε ασθένειες ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η υγεία τους θα απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής δεν συνοδεύεται πάντοτε με διατήρηση του επιπέδου της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων καθώς περίπου το 30% αυτών βιώνουν κάθε χρόνο κάποια πτώση που συχνά οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς με αποτέλεσμα τη στέρηση ή τον περιορισμό της ικανότητάς τους για αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωση ακόμη και για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Τα άτομα με αναπηρίες χρειάζονται καθημερινά βοήθεια για τις βασικές τους ανάγκες και παράλληλα παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους που από εξειδικευμένο προσωπικό που δεν είναι πάντοτε διαθέσιμο λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης με συνέπεια τη διαβίωσή τους σε συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας έχουν παρουσιαστεί καινοτόμες λύσεις, όπως τα έξυπνα αναπηρικά αμαξίδια, στο πρόβλημα αυτό που παρέχουν αυξημένη προσωπική αυτονομία.

Η καινοτομία που προσφέρει το προτεινόμενο σύστημα είναι ότι αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που θα μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε οποιοδήποτε αναπηρικό αμαξίδιο με ελάχιστες παρεμβάσεις και μικρό κόστος προκειμένου να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες μετακίνησης ορισμένων κατηγοριών ατόμων που το έχουν ανάγκη. Δεδομένου ότι στη χώρα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα το ποσοστό την ηλικιωμένων ανθρώπων που ζούνε μόνοι τους καθώς και των ατόμων με αναπηρία αυξάνεται διαρκώς, η υλοποίηση της παρούσας πρότασης θα δημιουργήσει σημαντικές εμπορικές προοπτικές για το παραχθέν προϊόν και συνεπώς οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Επιπλέον, εναρμονίζεται με τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία καθώς και το Σύνταγμα της χώρας μας που αναγνωρίζεται η προσβασιμότητα ως θεμελιώδες δικαίωμα για όλους διότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση που για την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι μεθοδολογίες που θα εξαχθούν κατά την υλοποίηση του έργου θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της έρευνας στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ παράλληλα η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά θα αναδείξουν το ερευνητικό έργο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι για την υλοποίηση του έργου θα δημιουργηθούν οκτώ (8) νέες θέσεις εργασίας για ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες καθώς οι συνεργαζόμενοι φορείς θα πλαισιωθούν τόσο από έμπειρους ερευνητές υψηλών προσόντων που ειδικεύονται σε τεχνολογίες αιχμής, όσο επίσης από νέους που θα μπορέσουν να αποκομίσουν πολύτιμη γνώση και ερευνητική εμπειρία και να βελτιώσουν σημαντικά τις δεξιότητές τους.

Επιπλέον, το προτεινόμενο σύστημα θα βελτιώσει λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα του σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της συνεργαζόμενης εταιρίας MLS στην εσωτερική αλλά και στη διεθνή αγορά εφόσον δεν υπάρχει κάποιο προϊόν με παρόμοιες δυνατότητες. Με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα αποκτηθεί νέα τεχνογνωσία τόσο σε τομείς που άπτονται των σημερινών ερευνητικών και εμπορικών ενδιαφερόντων της, όσο και σε νέους τεχνολογικούς τομείς διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τους επιχειρηματικούς της ορίζοντες, βελτιώνοντας την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας της και ενισχύοντας την παρουσία της εταιρίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό με φυσικό επακόλουθο των παραπάνω την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών και γενικότερα τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας. Τέλος, με τη συμμετοχή της στο έργο θα συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης νέων επιστημόνων υψηλών προσόντων αλλά και στη βελτίωση των δεξιοτήτων σημαντικού αριθμού των εργαζομένων της.