Αγορά εξοπλισμού

Στις 15/9/2021 πραγματοποιήθηκε η αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Βασικά μέρη του εξοπλισμού είναι το αναπηρικό αμαξίδιο, ο φορέσιμος ηλεκτροεγκεφαλογράφος Muse της εταιρίας InterAxon με τον οποίο θα λαμβάνονται τα εγκεφαλικά σήματα, ο μικροϋπολογιστής Jetson Nano που θα μετατρέπει τη νοητική εντολή σε εντολή κίνησης του αμαξιδίου.

 

.