Η Ερευνητική Ομάδα

Μάρκος Τσίπουρας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
mtsipouras@uowm.gr

Κατερίνα Τζημούρτα

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ktzimourta@uowm.gr

Κοσμάς Γλαβάς

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
k.glavas@uowm.gr

Κυριάκος Κορίτσογλου

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
kkoritsoglou@uoi.gr