Δημιουργία 2D παιχνιδιού με χρήση της πλατφόρμας Unity

Στο πλαίσιο του προγράμματος Intelli-Wheelchair, δημιουργήθηκε ένα παιχνίδι με χρήση της πλατφόρμας Unity με σκοπό την αξιολόγηση των νοητικών εντολών. Σε αυτό το πρώτο στάδιο ο χρήστης προσομοιώνει τις νοητικές εντολές «ευθεία» και «σταμάτημα».