Έναρξη ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφών

Στο πλαίσιο του προγράμματος Intelli-Wheelchair, ξεκίνησαν οι πειραματικές καταγραφές ηλεκτροεγκεφαλογραφικών σημάτων από 20 εθελοντές για τρεις διαφορετικές νοητικές εντολές (‘ευθεία’, ’αριστερά’, ’δεξιά’) με χρήση της φορέσιμης συσκευής Muse της εταιρίας InterAxon. Οι εθελοντές όταν τελείωσαν την διαδικασία εκπαίδευσης έπαιξαν και τα δύο παιχνίδια σε πραγματικό χρόνοα για να αξιολογήσουμε την ανταπόκριση του συστήματος Διεπαφής Εγκεφάλου Υπολογιστή.