Η εργασία εγκρίθηκε για προφορική παρουσίαση στο συνέδριο 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2022). Για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση αντιγράψτε και επικολλήστε το παρακάτω link. https://tsp.vutbr.cz/tsp2022/openconf/modules/request.php?module=oc_program&action=summary.php&id=104  

Μια ακόμη εργασία γράφτηκε και κατετέθηκε προς κρίση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference 2022 (SEEDA-CECNSM 2022). Στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζεται ένα 3D παιχνίδι που υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα Unity, ο χαρακτήρας του οποίου μετακινείται και συλλέγει νομίσματα καθώς ο χρήστης προσομοιάζει τις κινήσεις “δεξιά” και “αριστερά”

Συγγραφή επιστημονικής εργασίας και υποβολή στο συνέδριο SEEDA-CECNSM 2022Read More »

Ένα δεύτερο παιχνίδι υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα Unity για τους σκοπούς του έργου Intelli-wheelchair. Σε αυτό το παιχνίδι ο χρήστης καλείται να μετακινήσει ένα δρομέα, που βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, αριστερά ή δεξιά προσομοιώνοντας τις αντίστοιχες νοητικές εντολές, με απώτερο σκοπό τη συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων νομισμάτων.  

Η ανάλυση των ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφών από τις πρώτες πειραματικές δοκιμές του συστήματος Διεπαφής Εγκεφάλου Υπολογιστή, οδήγησαν στην συγγραφή της πρώτης επιστημονικής εργασίας με τίτλο “Intra-User Analysis Based on Brain-Computer Interface Controlled Game”.  Τα ΗΕΓ σήματα καταγράφονται με τη φορέσιμη συσκευή Muse και στέλνονται στον υπολογιστή ασύρματα μέσω Bluetooth, ενώ ο χρήστης παίζει ένα δυσδιάστατο παιχνίδι

Συγγραφή επιστημονικής εργασίας και υποβολή στο συνέδριο TSP 2022Read More »

Στο πλαίσιο του προγράμματος Intelli-Wheelchair, ξεκίνησαν οι πειραματικές καταγραφές ηλεκτροεγκεφαλογραφικών σημάτων από 20 εθελοντές για τρεις διαφορετικές νοητικές εντολές (‘ευθεία’, ’αριστερά’, ’δεξιά’) με χρήση της φορέσιμης συσκευής Muse της εταιρίας InterAxon. Οι εθελοντές όταν τελείωσαν την διαδικασία εκπαίδευσης έπαιξαν και τα δύο παιχνίδια σε πραγματικό χρόνοα για να αξιολογήσουμε την ανταπόκριση του συστήματος Διεπαφής Εγκεφάλου

Έναρξη ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφώνRead More »

Στο πλαίσιο του προγράμματος Intelli-Wheelchair, δημιουργήθηκε ένα παιχνίδι με χρήση της πλατφόρμας Unity με σκοπό την αξιολόγηση των νοητικών εντολών. Σε αυτό το πρώτο στάδιο ο χρήστης προσομοιώνει τις νοητικές εντολές «ευθεία» και «σταμάτημα».  

Αγορά εξοπλισμού

Στις 15/9/2021 πραγματοποιήθηκε η αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Βασικά μέρη του εξοπλισμού είναι το αναπηρικό αμαξίδιο, ο φορέσιμος ηλεκτροεγκεφαλογράφος Muse της εταιρίας InterAxon με τον οποίο θα λαμβάνονται τα εγκεφαλικά σήματα, ο μικροϋπολογιστής Jetson Nano που θα μετατρέπει τη νοητική εντολή σε εντολή κίνησης του αμαξιδίου.   .   

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Intelli-WheelChair: Ευφυές ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο κινούμενο αποκλειστικά από νοητικές και φωνητικές εντολές («Intelli-Wheelchair»)».