Παρουσίαση της εργασίας στο συνέδριο TSP 2022

Η εργασία εγκρίθηκε για προφορική παρουσίαση στο συνέδριο 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2022).

Για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση αντιγράψτε και επικολλήστε το παρακάτω link.

https://tsp.vutbr.cz/tsp2022/openconf/modules/request.php?module=oc_program&action=summary.php&id=104