Έναρξη δοκιμών σε εξωτερικό περιβάλλον

Την Τετάρτη 10 Ιούλιου, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δοκιμές του συστήματος Διεπαφής Εγκεφάλου Υπολογιστή σε εξωτερικό περιβάλλον.