Συγγραφή επιστημονικής εργασίας και υποβολή στο συνέδριο SEEDA-CECNSM 2022

Μια ακόμη εργασία γράφτηκε και κατετέθηκε προς κρίση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference 2022 (SEEDA-CECNSM 2022). Στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζεται ένα 3D παιχνίδι που υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα Unity, ο χαρακτήρας του οποίου μετακινείται και συλλέγει νομίσματα καθώς ο χρήστης προσομοιάζει τις κινήσεις “δεξιά” και “αριστερά” νοητά σε πραγματικό χρόνο. Η κίνηση του δρομέα ελέγχεται αποκλειστικά από τις νοητές εντολές του χρήστη και το ανοιγοκλείσιμο των ματιών που καταγράφονται με τη φορέσιμη συσκευή Muse και επεξεργάζονται στην πλατφόρμα OpenViBE. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτροεγκεφαλογραφικές καταγραφές από 7 εθελοντές πετυχαίνοντας υψηλά ποσοστά ακρίβειας ταξινόμησης πάνω από 90% και μέσο όρο συλλογής νομισμάτων 30,8/50.