Ανάπτυξη νέου 3D παιχνιδιού σε Unity

Ένα δεύτερο παιχνίδι υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα Unity για τους σκοπούς του έργου Intelli-wheelchair. Σε αυτό το παιχνίδι ο χρήστης καλείται να μετακινήσει ένα δρομέα, που βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, αριστερά ή δεξιά προσομοιώνοντας τις αντίστοιχες νοητικές εντολές, με απώτερο σκοπό τη συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων νομισμάτων.