Συγγραφή επιστημονικής εργασίας και υποβολή στο συνέδριο TSP 2022

Η ανάλυση των ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφών από τις πρώτες πειραματικές δοκιμές του συστήματος Διεπαφής Εγκεφάλου Υπολογιστή, οδήγησαν στην συγγραφή της πρώτης επιστημονικής εργασίας με τίτλο “Intra-User Analysis Based on Brain-Computer Interface Controlled Game”.  Τα ΗΕΓ σήματα καταγράφονται με τη φορέσιμη συσκευή Muse και στέλνονται στον υπολογιστή ασύρματα μέσω Bluetooth, ενώ ο χρήστης παίζει ένα δυσδιάστατο παιχνίδι που έχει υλοποιηθεί σε Unity. Ο χρήστης ελέγχει την κίνηση του χαρακτήρα του παιχνιδιού ο οποίος πηγαίνει ευθεία όταν ο χρήστης κοιτάει ευθεία στην οθόνη και προσπερνάει εμπόδια, κάθε φορά που ο χρήστης ανοιγοκλείνει τα μάτια του. Στην εργασία χρησιμοποιείται το λογισμικό OpenViBE για την επεξεργασία του σήματος σε πραγματικό χρόνο. Η εργασία κατετέθηκε προς κρίση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2022)